Hoe werkt het

Uw vordering, factuur of vonnis verkopen

In het menu vordering verkopen vind u een online opdrachtformulier. Door dit document zo volledig mogelijk in te vullen en naar ons te verzenden, kunnen wij in kort tijdsbestek beoordelen of uw vordering, factuur of vonnis in aanmerking komt voor verkoop.

Uw vordering, factuur of vonnis komt niet in aanmerking

Indien Cessionaris besluit uw vordering, factuur of vonnis niet over te nemen, zullen wij u het genomen besluit per e-mail motiveren met onze redenen.

Uw vordering, factuur of vonnis komt wel in aanmerking

Wanneer wij voornemens zijn om tot aankoop van uw vordering, factuur of vonnis over te gaan, dan nemen wij telefonisch, danwel schriftelijk contact met u op. Eventuele overige vragen of nadere gegevens zullen dan met u worden besproken.

De koopovereenkomst

Als de koopsom van uw vordering, factuur of vonnis in overeenstemming is, ontvangt u van ons schriftelijk de koopovereenkomst. In deze overeenkomst worden de voorwaarden en de overeengekomen koopsom van uw vordering in opgenomen waaronder wij deze van u overnemen.

Legitimatieplicht

Een essentieel onderdeel voor Cessionaris is legitimatieplicht. Hierbij verzoeken wij u vriendelijk zich te legitimeren. Hoewel formeel een dergelijke overdracht geen legitimatieplicht geldt, is het zowel uw als ons belang, dat partijen die een dergelijke koopovereenkomst aangaan, volstrekt transparant zijn. De gegevens worden ons vertrouwelijk verwerkt. Deze gegevens zijn enkel en uitsluitend voor onze eigen administratie.

De betaling

Nadat aan de koopovereenkomst gestelde voorwaarden is voldaan, zullen wij binnen drie werkdagen de overeengekomen koopsom aan u overmaken. Om uw zekerheid te bieden voor ontvangst van de overeengekomen betaling, is in de koopovereenkomst een (bescherming) bepaling opgenomen dat wij het eigendom van de vordering pas verwerven op het moment dat de betaling aan uw is geëffectueerd.

Zodra de overdracht met u is gerealiseerd, bent u juridisch niet meer bij de invordering betrokken. Wel kunnen wij u indien wenselijk na overdracht nog vragen om relevante informatie.

Uw BTW terugvorderen bij de belastingdienst

De koopovereenkomst is tevens uw boekstuk voor uw administratie. Het verschil tussen de hoogte van uw vordering en de door ons betaalde koopsom kun u ten laste brengen van uw bedrijfsresultaat. De eventuele omzetbelasting van de vordering zoals deze destijds bij u is ingeboekt en gefactureerd, kunt u na overdracht terugvorderen bij de belastingdienst.